MADDE 1- TARAFLAR

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi (“Sözleşme”); Emin KORKMAZ Şahıs Şirketi (bundan sonra ‘dijitalhatira.com’ olarak anılacaktır )ile dijitalhatira.com adresinden aylık veya yıllık yenilenen abonelik seçeneğini seçen ve bu kapsamda dijitalhatira.com’un sunduğu hizmetlerden yararlanmak için işbu Sözleşme’yi akdeden tüketici (“Tüketici”) arasındadır. İşbu Sözleşme elektronik ortamda satılan hizmetin aşağıda detayları belirtilen koşullar dahilinde Tüketici tarafından onaylanarak yürürlüğe girmiştir. HİZMET SAĞLAYICI OLAN dijitalhatira.com’a AİT BİLGİLER İşbu Sözleşme’de dijitalhatira.com’a ilişkin ticari bilgiler şöyledir: MERSİS No :  Ticaret Sicil Müdürlüğü ve Ticaret Sicil Numarası :  Vergi Daire ve Vergi Numarası :  Şirket e-posta adresi : 

MADDE 2- SÖZLEŞME’NİN KONUSU VE İLGİLİ MEVZUAT

İşbu Sözleşme’nin konusu, Tüketici’nin ödemekle yükümlü olduğu hizmet bedelini dijitalhatira.com’a ödediği süre boyunca Tüketici’nin kendisine özel üretilen QR ve bunla bağlantılı olarak kendisince temin edilen hukuka ve ahlaka uygun görüntü/görüntülerin sunucular aracılığıyla internet ortamında gösterimlerinden yararlanması ve bu kapsamda 6052 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince Taraflar’ın hak ve yükümlülüklerinin saptanması hakkındadır. Üyelik sözleşmesi işbu Sözleşme’nin ayrılmaz parçasıdır.

MADDE 3- dijitalhatira.com’a ABONELİK BİLGİLERİ

Yıldızlı QR KOD satın alan müşterilerimiz ürün ücreti olarak 500 TL(Türk Lirası)+ yıllık olarak 50 tl sistem kullanım ücreti mevcuttur. Düz QR KOD satın alan müşterilerimiz ürün ücreti olarak 500 TL(Türk Lirası)+ yıllık olarak 50 tl sistem kullanım ücreti mevcuttur. Kare QR KOD satın alan müşterilerimiz ürün ücreti olarak 500 TL(Türk Lirası)+ yıllık olarak 50 tl sistem kullanım ücreti mevcuttur.

MADDE 4- HİZMET KULLANIMINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME

Tüketici, dijitalhatira.com’un ifa ettiği 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’na uygun olarak lisans haklarına sahip olduğu İçerikleri’ni hiçbir şekilde ticari amaçlarla kullanmayacağını, işbu Sözleşme’de açıkça belirtilmeyen hiçbir yetkinin kendisine devredilmediğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Tüketici tarafından dijitalhatira.com tarafından sağlanan hizmette kendisi tarafından temin edilen hukuka, ahlaka veya anı sahibinin onur şeref ve haysiyetine aykırı olarak görüntü/görüntüler yüklenmesi kesinlikle yasaktır. İşbu maddeye aykırı olarak görüntü/görüntüler eklendiği takdirde dijitalhatira.com’un ücret iadesi yapmadan işlemi iptal etme hakkının olduğunu ve işbu sebepten kaynaklı dijitalhatira.com veya diğer şahısların oluşacak/oluşabilecek zararını tazmin edeceğini kabul beyan ve taahhüt eder. Tüketici, dijitalhatira.com’a yüklediği görüntü/görüntülerin, QR sistemini okutan herkes tarafından görüntülenebileceğini kabul eder. İşbu madde sebebiyle oluşabilecek her türlü zarardan sadece tüketici sorumlu olacağını kabul beyan ve taahhüt eder. Tüketici, dijitalhatira.com’un sağlamış olduğu hizmetlerin kullanılması için içerikleri izleyeceği teknik donanım, yazılım programları, sistemsel altyapı vb. sağlanmasından münhasıran kendi sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Dijitalhatira.com’un Tüketici’ye ait gerekli altyapı, donanım veya cihazları sağlamaması sonucu İçerik Hizmetleri’nin ifa edilmemesinden kaynaklı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Mücbir sebep sayılan ve dijitalhatira.com’un olası kontrolü dışındaki ve/veya Borçlar Kanunu kapsamında mücbir sebep sayılan tüm hallerde ve/veya umulmayan hallerde ve/veya bozucu şartlarda, dijitalhatira.com yükümlülüklerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle sorumlu olmaz. Bu ve bunun gibi durumlar, dijitalhatira.com için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için dijitalhatira.com’dan herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir.

MADDE 5- HİZMET BEDELLERİ

Hizmet bedeli, Tüketici’nin dijitalhatira.com sistemine abone olurken bilgilerini girdiği banka veya kredi kartından tahsil edilecek olup ilerleyen senelerde yine site tarafından belirlenen ücret Tüketici’den ödeme alınacak ve abonelik ödeme yapılan sene boyunca devam edecektir. Diğer yandan vadeli satışların sadece Bankalara ait kredi kartları ile yapılması nedeniyle, TÜKETİCİ, ilgili faiz oranlarını ve temerrüt faizi ile ilgili bilgileri bankasından ayrıca teyit edeceğini, yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri gereğince faiz ve temerrüt faizi ile ilgili hükümlerin Banka ve TÜKETİCİ arasındaki kredi kartı sözleşmesi kapsamında uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE 6- A) İADE HAKKI

Tüketici tarafından verilmiş bilgi ve görüntü/görüntüler neticesinde, tüketiciye özel QR üretilecek olup ve yine tüketiciye özel olarak sunulan sunucular ile hizmet verildiğinden; QR üretimi ve sunucu hakkında herhangi bir sıkıntı çıktığı takdirde dijitalhatira.com tarafından iade alınacaktır. İşbu sayılan sebepler dışında şahsa özel olarak üretilen ürün/ürünlerin iadesi kabul edilmediğini taraflar beyan, kabul ve taahhüt ederler. B) CAYMA HAKKI Mesafeli Satış Yönetmeliği’nin 15. Maddesinin ğ fıkrası hükümleri uyarınca Tüketici tarafından cayma hakkının kullanılması mümkün değildir.

MADDE 7- GENEL HÜKÜMLER

TÜKETİCİ, dijitalhatira.com internet sitesinde sözleşme konusu ürüne ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder. Ürün sözleşme tarihinden itibaren en geç 30 gün içerisinde teslim edilecektir. Ürününün kargoya teslim edilmesi anına kadar tüm sorumluluk dijitalhatira.com’a aittir. Sözleşme konusu ürün, TÜKETİCİ'dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden dijitalhatira.com sorumlu tutulamaz. dijitalhatira.com, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun teslim edilmesinden sorumludur. Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin bedelinin TÜKETİCİ'nin tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, dijitalhatira.com hizmet yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir. Ürünün tesliminden sonra TÜKETİCİ'ya ait kredi kartının TÜKETİCİ'nin kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini dijitalhatira.com’a ödememesi halinde, TÜKETİCİ'nin kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün dijitalhatira.com’a gönderilmesi zorunludur. Gönderilen ürünlerin ayıplı (arızalı, bozuk vb.) halinde derhal yazılı bildirimde bulunmak şartıyla söz konusu ürünler dijitalhatira.com’a gönderilebilir, bu takdirde kargo giderleri dijitalhatira.com tarafından karşılanacaktır. 385 sayılı vergi usul kanunu genel tebliği uyarınca iade işlemlerinin yapılabilmesi için tarafınıza göndermiş olduğumuz iade bölümü bulunan faturada ilgili bölümlerin eksiksiz olarak doldurulması ve imzalandıktan sonra tarafımıza ürün ile geri gönderilmesi gerekmektedir.

MADDE 8- UYUŞMAZLIK VE YETKİLİ MAHKEME

İşbu sözleşme ile ilgili çıkacak ihtilaflarda; İstanbul Adliyesi Mahkemeleri ve İcra Daireleri; uygulanacak hukuk Türk Hukuku'dur. Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde geçerli olmak üzere her yıl Gümrük ve ticaret Bakanlığı tarafından ilan edilen değere kadar olan ihtilaflar için TÜKETİCİ işleminin yapıldığı veya TÜKETİCİ ikametgahının bulunduğu yerdeki İl veya İlçe Tüketici Hakem Heyetleri, söz konusu değerin üzerindeki ihtilaflarda ise TÜKETİCİ işleminin yapıldığı veya TÜKETİCİ ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Mahkemeleri Yetkili olacaktır. Siparişin gerçekleşmesi durumunda TÜKETİCİ işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.

MADDE 9- DELİL SÖZLEŞMESİ

Tüketici, işbu Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda dijitalhatira.com’un resmi defter ve ticari kayıtlarıyla, kendi veri tabanında, sunucularında tuttuğu elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE 10- ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

a) İşbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün veya Sözleşme’de yer alan herhangi bir ifadenin geçersizliği, yasaya aykırılığı ve uygulanamazlığı, Sözleşme’nin geri kalan hükümlerinin yürürlüğünü ve geçerliliğini etkilemeyecektir. b) dijitalhatira.com’un bilgilendirme ve güncellemeler (fiyat ve veri güncellemeleri dahil) bakımından düzenli kontrol etmek Tüketici’nin sorumluluğundadır. c) Elektronik ortamda onaylanacak olan işbu Sözleşme alım yapılması akabinde Tüketici tarafından bildirilen elektronik posta adresine dijitalhatira.com tarafından gönderilecektir.